Serviceaanvraag Maak je afspraak

Privacy & cookies

Uw privacy is voor Tolkamp Keukeninrichting B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw gegevens:

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Tolkamp Keukeninrichting B.V.

Laatst gewijzigd op 23 mei 2018

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van mensen die onze website bezoeken en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld (denk hierbij bijv. aan formulieren die je invult op onze website).

Links naar externe websites
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website kunnen wij bepaalde gegevens van jou verkrijgen. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via één van onze formulieren), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet moeten doen.

Derden
Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij je hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven of dit noodzakelijk is  of wij dit op basis van de wet moeten doen.

Gegevensbeveiliging
Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken gebruik van een SSL certificaat herkenbaar aan het slotje in uw browser om het inzenden van uw gegevens via formulieren te beschermen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

  1. Simar
  2. Esselink.nu
  3. Basisnederland
  4. Maarten Heideman

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer wij onze websites wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming (zover dat wettelijk mogelijk is)
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te onthouden of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies of om te kijken of je een bepaalde melding hebt weg geklikt om deze niet meer te tonen.

Analytische cookies
Ook gebruiken we analytische cookies, waarmee we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe je onze website hebt gevonden en welke delen van onze website je hebt bezocht, op basis hiervan kunnen wij wijzigingen doorvoeren.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van de browser raadplegen.

Google analytics

van Google | categorie: Analytisch

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de werking van onze website optimaliseren en verbeteren.Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Lees meer over de Google privacy policy via deze link.

Hotjar

Van Hotjar | categorie: Analytisch / tracking

Wij maken (soms) gebruik van Hotjar door, onder andere, user recordings in te zetten. Daardoor kunnen wij verbeteringen voor onze website in kaart te brengen. Binnen Hotjar worden alle user recordings geanonimiseerd opgeslagen. Hierdoor is binnen Hotjar bijvoorbeeld niet zichtbaar welke informatie ingevuld wordt in formulieren. Ook wordt persoonlijke informatie automatisch geblokkeerd.

Lees hier meer: Hotjar Privacy Policy

Toestemming cookie

Van Tolkamp | categorie: functioneel

De toestemming cookie, geplaatst door het WordPres CMS, onthoudt of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies door onze website, zodat je deze toestemming slechts eenmalig hoeft te geven.

Melding cookie

Van Tolkamp | categorie: functioneel

De melding cookie wordt gebruikt als functionele cookie. Deze cookie slaat op of u een bepaalde melding op de website wel/niet hebt gelezen. Op basis hiervan kunnen we vervolgens een melding wel/niet tonen.

Contactgegevens

Tolkamp Keukens B.V.
Europalaan  111
7102 AC, Winterswijk
KVK 08030617
T: 0543-515200
Einfo@tolkampdesign.nl